پروژه ساختمان آزمایشگاه های بیوتکنولوژی

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۲ کد : ۲۰۵۴۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۶۷
ساختمان یاد شده با مساحتی حدود ۱۹۰۰ متر مربع و محل اعتبار خیر محترم جناب آقای مسلم زاده در حال احداث می باشد.
پروژه ساختمان آزمایشگاه های بیوتکنولوژی

ساختمان فوق از نوع اسکلت فلزی می باشد که در دو طبقه در حال احداث می باشد.علت ساخت آن نیز نیاز دانشگاه به آزمایشگاههای تخصصی مربوط به رشته بیوتکنولوژی می باشد.در این ساختمان انواع آزمایشگاههای مربوط به رشته فوق نظیر آزمایشگاه عمومی آزمایشگاه کشت گیاهی،گشت میکروبی،کشت سلول جانوری  پیش بینی شده است.نقشه ساختمان نیز پس از مشورت با گروه بیوتکنولوژی دانشگاه مورد بازبینی قرار گرقت و فضاهایی با توجه به نیازهای جدید آن اضافه گردید.ساختمان فوق به صورت امانی و نظارت آقای مهندس بنی طبا مهندس رضوانی و یوسف زاده در حال ساخت می باشد


نظر شما :