اخبار و رویدادها - آرشیو

کلنگ زنی احداث خوابگاه متاهلین در دانشگاه کاشان

کلنگ زنی احداث خوابگاه متاهلین در دانشگاه کاشان

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلنگ احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه کاشان به زمین زده شد. این سرای دانشجویی برای دانشجویان متاهل این دانشگاه و در راستای حمایت ...